Protestantse Gemeente Culemborg

Iedereen heeft de afgelopen jaren kunnen zien dat er nog maar weinig kinderen naar de kerk en de kindernevendienst komen. Na de lockdowns is dit helaas niet veranderd; er komen vaak een, twee of zelfs geen kinderen naar de kerk. Niet zo leuk voor de mensen die de kindernevendienst voorbereiden en al helemaal niet leuk voor de kinderen. Zou het niet leuk zijn als ook de kinderen elkaar kunnen ontmoeten en ontdekken dat ze echt niet de enige kinderen zijn die naar de kerk gaan? Daarom hebben we gemeend het anders aan te moeten gaan pakken.

Vanaf januari 2023 is er één keer per maand kindernevendienst en wel op de laatste zondag van de maand. De bedoeling is om dan extra uit te pakken met leuke activiteiten. Hierbij laten we het leesrooster los, we zullen het eerste jaar focussen op verhalen van Jezus. Hoe fijn zou het zijn als deze laatste zondagen van de maand veel meer jonge gezichten in de kerk aanwezig zijn en kinderen en ouders elkaar kunnen ontmoeten? Deze zondagen zal er ook sowieso crèche zijn.

Naast de kindernevendienstzondagen zetten we ook onze energie in op bijvoorbeeld een gezinsdienst met Palmpasen, we gaan door met een kerstspel op eerste kerstdag en hopen ook mee te doen met de start- en slotzondag. Verder hopen we nog activiteiten voor en met ouders te organiseren, maar dat moet nog verder in de steigers worden gezet. Hierbij is natuurlijk belangrijk wat ouders zelf willen!

De andere zondagen van het jaar kunnen kinderen, als ze in de kerk zijn, gebruik maken van de kindernevendiensttasjes. In die tasjes zitten een prentenboek en een verhaal (voor oudere kinderen) en verwerkingsbladen die bij het verhaal passen. Natuurlijk ontbreken ook papier, stiften, potloden, schaar en lijm niet. De kinderen kunnen in de kerkzaal zelf een plekje kiezen, maar mogen natuurlijk ook bij hun (groot)ouder(s) blijven zitten. De tasjes zijn te verkrijgen via de mensen die iedereen ontvangen en kunnen na afloop ook weer bij hen ingeleverd worden. Er zijn acht verschillende tasjes (vier per locatie) in acht verschillende kleuren, er zal dus meestal wel een tasje zijn dat ‘nieuw’ is.

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Janine Lindeboom, 06 48 71 10 49.