Protestantse Gemeente Culemborg

Open_Hof_bord_en_klokDe Open Hof (Beethovenlaan 2; tel. 0345 - 515250) is een modern en open centrum voor viering en ontmoeting. Op 1 december 1973 nam de Gereformeerde Kerk dit gebouw in gebruik. Naast een grote kerkzaal en een ruime ontmoetingshal omvat de Open Hof een aantal zalen voor diverse kerkelijke activiteiten en maatschappelijke doeleinden. 

Kerkgebouw in de Ridderstraat

Vóór 1973 kerkten de gereformeerden van Culemborg in een kerk aan de Ridderstraat (zie hier: een historisch overzicht). Die werd echter te klein toen de stad groeide in de jaren zestig. Het orgel en de glas-in-loodramen verhuisden mee. Dat gold ook voor de eerste steen uit het oude kerkgebouw uit het jaar 1896. Deze is opnieuw ingemetseld in de muur langs de Beethovenlaan vlakbij de klok.

 

Open voor culturele en sociale activiteiten
Elke tijd heeft zo zijn eigen filosofie over hoe een kerk eruit moet zien. Het nieuw te ontwerpen gebouw moest naast kerkelijke activiteiten ook openstaan voor culturele en sociale doeleinden in wijder verband. De flamboyante (en gereformeerde) architect Arco Cooiman uit Rotterdam slaagde erin een gebouw te ontwerpen dat aan beide doeleinden voldeed: sober, esthetisch, flexibel, functioneel en niet te duur.

Hagenpreken
Zijn idee om een grote zitkuil zonder stoelen in de kerkzaal te maken is niet verwezenlijkt. Wel doorgegaan is zijn gedachte een soort hagenpreken te kunnen houden. Buiten is door de muur langs de weg ‘een voorhof’ geschapen. De voorganger kan daar vanaf een betonplaat een ‘hagenpreek’ houden. Misschien gebeurt dat nog eens. Van buiten is het gebouw alleen herkenbaar als kerk door de klokkenstoel met luidklok, indertijd geschonken door een gemeentelid.

 

Liturgisch centrum
De enige versiering, naast de glas-in-loodramen, is het mozaïek in het front van de preekstoel. Wat het kunstwerk voorstelt, liet ontwerper en uitvoerder Chris Veldman uit Leerdam over aan ieders verbeelding (vis, Ichthus, in het water?). Eind 2002 is het liturgisch centrum geheel heringericht. Door het podium en de fraaie entourage achter de preekstoel komt het zo meer tot zijn recht.