Protestantse Gemeente Culemborg

Het pastoraat is de taak van het College van het Pastoraat. Het wijkcollege van het Pastoraat van de Barbara bestaat uit de predikant (de voorzitter), de ouderenpastor, de pastoraal ouderlingen en de pastoraal medewerkers, de voorzitter en secretaris van de wijkkerkenraad en de medewerkers jeugdwerk. Het wijkcollege van het Pastoraat van de Open Hof bestaat uit de predikant, de pastoraal buurtouderlingen, de pastoraal medewerkers, de jeugdouderling en de medewerker jeugdwerk.

Voor pastoraat kunt u terecht bij de volgende personen:

Lees meer...

Dit bericht is bestemd voor allen die pastoraal of anderszins gesprekken hadden met onze predikant Henri Veldhuis.

Zeker voor u zal het overlijden van Henri een groot gemis betekenen, dat realiseren wij ons zeer. Daarom hebben wij - uiteraard naast onze eigen pastores Yolanda van der Stelt en Elsje Braam - enkele gemeenteleden die ook predikant zijn, verzocht en ook bereid gevonden hierover met u in gesprek te gaan. De namen van de mensen die met Henri contact hadden en de aard en inhoud van de contacten zijn niet bij ons bekend; zij vallen onder het ambtsgeheim van de predikant. Dit respecteren wij volledig.

Lees meer...

Voor drie dagen per week (18 uur) is aan de Wijkgemeente Barbara een ouderenpastor verbonden: Yolanda van der Stelt. Zij onderhoudt contact met gemeenteleden die ouder zijn dan 65 jaar. Zij gaat voor in uitvaartdiensten en een aantal keren per jaar in een reguliere kerkdienst.


Vanwege het ontvallen van dominee Veldhuis, is zij momenteel full time beschikbaar om, zolang in de hierdoor ontstane vacature niet is voorzien, een deel van zijn taken over te nemen en zo nodig ook dominee Elsje Braam van de Wijkgemeente Open Hof te ondersteunen.

Haar contactgegevens zijn:
Mw. Yolanda van der Stelt-van den Berg
tel. 06-45734716
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoraat is het omzien naar elkaar in woord en daad in Gods naam. In een mensenleven vinden vaak vreugdevolle gebeurtenissen plaats, zoals doop en huwelijk, maar helaas ook verdrietige, zoals ziekte en rouw. Het is belangrijk dat deze gebeurtenissen in de gemeente met elkaar gedeeld kunnen worden en dat de gemeenteleden in deze situatie aandacht aan elkaar geven.

Officieel gelden voor de wijkgemeenten geografische grenzen: het noorden van Culemborg valt onder de Barbara gemeente, het zuiden onder de Open Hof gemeente. Zie de plattegrond met de grens tussen de twee wijken.

In de praktijk bleven de leden die op het moment van de fusie (1 januari 2011) tot een bepaalde wijkgemeente behoorden, ook daarna bij diezelfde wijkgemeente (tenzij ze bewust een andere keuze maakten). Voor nieuwingekomenen gelden in principe de geografische grenzen.

Ten behoeve van het pastoraat zijn beide wijkgemeenten verdeeld in buurten. Zie hiervoor Wijken en buurten.