Protestantse Gemeente Culemborg

Ds. Wilko Nijkamp
Vanaf 15 mei 2022 is ds. W. (Wilko) Nijkamp predikant van de Protestantse Gemeente Culemborg.
Voorheen was hij gemeentepredikant in de Protestantse Gemeente Julianadorp.

Het pastoraat voor gemeenteleden die ouder zijn dan 75 jaar wordt verzorgd door een ouderenpastor.