Protestantse Gemeente Culemborg

WelkomAls u pas in Culemborg komt wonen krijgt de kerk dit meestal automatisch door via de bevolkingsadministratie. De kerkelijke ledenadministratie informeert het pastoraat. Wij gaan bij ieder nieuw gemeentelid ten minste één keer thuis op bezoek. Zo’n bezoek is vaak een praatje aan de deur. We geven u schriftelijke informatie, maar ook een uitgebreider gesprek of een vervolgafspraak is mogelijk. We nodigen u uit om onze kerkdiensten te bezoeken. 


Alleen lokale registratie

Als u geen lid wilt zijn van de landelijke PKN, maar wel van de Protestantse Gemeente te Culemborg, kunt u zich lokaal laten registreren bij alleen de Culemborgse gemeente. Stuur dan een bericht naar de kerkelijke ledenadministratie met een verzoek daartoe.

Welkom tijdens de kerkdienst
Twee keer per jaar nodigen we nieuw ingekomen gemeenteleden uit voor een ochtenddienst, waarin we hen welkom heten. Ook door samen koffie te drinken na de dienst of door deel te nemen aan activiteiten in onze gemeente, hopen we dat u zich snel thuis zult voelen.