Protestantse Gemeente Culemborg

Oecumene_kruisDe Oecumenische Liturgische Werkgroep verzorgt een aantal bijzondere vesperdiensten in Advent en Veertigdagentijd. Per jaar worden door de Taizé-werkgroep drie Taizé-vieringen georganiseerd. Bijzondere oecumenische diensten zijn er in de Week van de Eenheid (januari) en in de Vredesweek (september).