Protestantse Gemeente Culemborg

De Protestantse Gemeente Culemborg maakt, evenals de Evangelisch-Lutherse Gemeente Culemborg, onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland, vindplaats van Geloof, Hoop en Liefde. 

 

Wie zijn we?

We zijn een gemeenschap waarin de beleving van geloof en zingeving verbonden is met

  • God (de Eeuwige), de betekenis van Jezus en de verhalen uit de Joodse traditie,
  • de mensen op onze levensweg - binnen en buiten onze gemeente - en
  • de wereld om ons heen.

Wat doen we?

 Wij bieden een plek, die herkenbaar midden in de samenleving staat,

  • voor inspiratie en gesprek rond vragen van geloof, hoop en liefde - in ontmoeting met de Eeuwige én in de ontmoeting met elkaar,
  • waarbij mensen met verschillen in overtuiging en geloofsbeleving zichzelf kunnen zijn en elkaar kunnen verrijken en
  • van waaruit wordt omgezien naar anderen, dichtbij en ver weg.

Onze identiteit is uitgebreider omschreven in ons Identiteitsdocument.

 

Onze Ambitie

Wij willen uitnodigend, inspirerend en van betekenis voor de samenleving zijn

  • voor een verscheidenheid aan mensen, in elke fase van hun leven,
  • door in verschillende manieren van vieren, ontmoeten en omzien naar elkaar (zowel binnen als buiten onze gemeenschap)
  • uitdrukking te geven aan verwondering, vertrouwen en verbondenheid.

 

Beleidsplan

In ons beleidsplan voor de periode 2021-2024 wordt een samenvatting gegeven van de vertaling van onze identiteit, missie en ambitie in plannen voor ontwikkelingen en activiteiten.

De uitwerkingsnota is een periodiek te actualiseren document waarin die beoogde ontwikkelingen en activiteiten worden uitgewerkt door de groepen die in onze gemeente verantwoordelijk zijn voor eredienst, pastoraat en diaconaat, of voor aspecten van ondersteuning, beheer en besturing daarbij.