Protestantse Gemeente Culemborg
  • Als u voor begeleiding en voor de rouwdienst een beroep wilt doen op de predikant, neem dan zo spoedig mogelijk contact op. Voor gemeenteleden ouder dan 75 jaar is de ouderenpastor het aanspreekpunt in plaats van de predikant.
  • Stuur in alle gevallen een bericht van overlijden naar de predikant, de buurtouderling (of de pastoraal medewerker) of de kerkelijke ledenadministratie.

  • De Protestantse Gemeente Culemborg hanteert een kostentarief voor een rouwdienst. Dit tarief bedraagt € 425 voor gemeenteleden, de partner en andere familie van de gemeenteleden in de eerste graad (ook als deze geen gemeentelid zijn), en € 850 voor mensen met een andere relatie tot de gemeente dan hierboven genoemd. Deze tarieven gelden zowel in de Open Hof als in de Barbarakerk.

 

Gedenkhoek voor overledenen
Zowel in de Grote of Barbarakerk als in de Open Hof staat een gedenktafel. Op de tafel in de Barbarakerk staat, naast een paaskaars en waxinelichtjes, die aangestoken kunnen worden, een houten schaal. Verder hangt er een houten kruis aan de muur en staat er een vaas met een bloem of tak.
Op de tafel in de Open Hof staat een Paaskaars en er liggen stenen en waxinelichtjes. Boven de tafel hangt de tekst van een lied van Hanna Lam (De mensen van voorbij).

Als iemand uit de gemeente overleden is, wordt op de gedenktafel een steen met daarop de naam van de overledene en de data van geboorte en overlijden neergelegd. Terwijl de ouderling de steen op de gedenktafel legt, klinkt het lied ‘Wij noemen je naam’. De tekst is van René van Loenen en de muziek van Marijn Slappendel. De tekst en melodie van het lied vindt u hier en een opname (met zang van Janny Rijneveld) vindt u hier.


Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden tijdens de dienst de namen van de overledenen genoemd. Na de dienst kunnen de familieleden de steen met de naam in ontvangst nemen.