Protestantse Gemeente Culemborg

In onze Protestantse Gemeente bestaat een rijke liturgische en kerkmuzikale traditie. Daarin is ook veel aandacht voor nieuwe liturgische teksten en kerkmuziek. Een deel daarvan komt uit de eigen kring van de gemeente, en wordt gemaakt 
door cantor-organisten en twee dichters met een meer dan lokale reputatie:

Bert Lassing (cantor-organist tot 2006), Marijn Slappendel (cantor-organist sinds 2006), René van Loenen en Kees van der Zwaard.


Het zou jammer zijn als hun werk niet voor breder kerkelijk publiek beschikbaar zou zijn. Daarom wordt hier met hun instemming een deel van hun liturgische en kerkmuzikale werk gepubliceerd voor vrij gebruik.

Marijn SlappendelMarijn Slappendel

Lassing_Bert
Bert Lassing

Loenen_Rene_vanRené van Loenen

Zwaard_Kees_Van_der
Kees van der Zwaard

 

Antifonen

Antifoon Kerstmorgen (Jesaja 9:1,5
Muziek: Marijn Slappendel

Antifoon Pinksteren (bij Ps. 68; Wijsheid 1:7)
Muziek: Marijn Slappendel

Antifoon Ps 63
Muziek: Marijn Slappendel

Antifoon Psalm 85
Muziek: Marijn Slappendel

Antifoon Psalm 95
Muziek: Marijn Slappendel

Antifoon Psalm 111
Muziek: Marijn Slappendel

 

Liederen

Om de dagen van verdrukking
Tekst: René van Loenen
Muziek: Bert Lassing

Een kyrielied

Ongedurig, ongeduldig
Tekst: René van Loenen
Melodie: Marijn Slappendel

Kyrielied (met begeleiding)

God heeft ons lief zoals we zijn
Tekst: René van Loenen
Muziek: Marijn Slappendel

Regenbooglied

Abram en Lot
Tekst: René van Loenen
Muziek: Bert Lassing

Lied bij Genesis 13

Lied van het dagelijks brood
Tekst: René van Loenen
Muziek: Bert Lassing

Lied bij Exodus 16

Lied van het licht
Tekst: René van Loenen
Muziek: Jacques van den Dool

Een loflied

Emmaüs
Tekst: René van Loenen
Muziek: Marijn Slappendel

Paaslied

Wie zich in Christus' naam …
Tekst: René van Loenen
Muziek: Marijn Slappendel

Lied bij 1 Korintiërs 6: 9-20

God van de Jasmijn
God van de Jasmijn (met begel.)
Tekst: René van Loenen
Muziek: Marijn Slappendel

Lied voor Etty Hillesum

Gezegend ben je broeder zon
Tekst: René van Loenen
Muziek: Marijn Slappendel

 Naar het Zonnelied van Franciscus

Klein Zonnelied
Tekst: René van Loenen
Muziek: Marijn Slappendel

Een speelse variatie op het Zonnelied van Franciscus

Gij die ons de nacht uitleidt
Tekst: René van Loenen
Muziek: Jacques van den Dool

Morgenlied

Wij noemen je naam
Wij noemen je naam (met begel.)
Tekst: René van Loenen
Muziek: Marijn Slappendel
Opname

Lied bij afkondiging overlijden

U houdt hier open hof
Tekst: René van Loenen
Muziek: Marijn slappendel

Lied naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Open Hof

 

O, tijding van liefde en troost
Tekst: Kees van der Zwaard
Melodie: Engelse carol

Kinderlied voor de tijd van Advent en Kerst

Het lied van de verdwenen stemmen
Tekst: Kees van der Zwaard
Melodie: Gez. 325

Het Maasmeisje, een VN-soldaat, Anna Politkovskaja . . .

Van bergtop naar kruis
Tekst: Kees van der Zwaard
Muziek: Bert Lassing

Lied voor de veertigdagentijd

Lied van dag en nacht
Tekst: Kees van der Zwaard
Muziek: Bert Lassing

 

Dank U
Tekst: Kees van der Zwaard
Melodie: 'Dank U'

Lied voor een trouwdienst

Een nieuwe tekst bij een bekende melodie

De mensen van de nacht
Tekst: Kees van der Zwaard

 

Door de wereld gaat een droom
Tekst: Kees van der Zwaard
Melodie: Gez. 122 (eventueel)

 

Een lied van wording
Tekst: Kees van der Zwaard
Melodie: Gez. 325

 

Heer herinner u de namen
Tekst: Kees van der Zwaard
Melodie: Gez. 273

Lied bij de gedachtenis van de overledenen.

Een nieuwe tekst bij een geliefde melodie

Het lied van de vreemde vrouwen
Tekst: Kees van der Zwaard
Melodie: Gez. 482

Adventslied bij Mattheüs 1:1-17.

O kom, o kom
Tekst: Kees van der Zwaard
Muziek: Toon Hagen

Kertscantate voor kinderen en cantorij.

Over het leven in eenheid
Tekst: Kees van der Zwaard
Muziek: Peter van de Woestijne

Een lied bij Efeziërs 4:1-6.

Van de elementen
Tekst: Kees van der Zwaard
Melodie: naar Gez.12

Lied over vuur, wind, water en aarde.

Van de gestalten 1
Tekst: Kees van der Zwaard
Melodie: Gez. 122

Lied over profeet, priester, koning en knecht.

Van de gestalten 2
Tekst: Kees van der Zwaard
Melodie: Ps. 110

Lied over profeet, priester, koning en knecht.

Lied van reisgenoten
Tekst: Kees van der Zwaard
Melodie: Gez. 172

 

Waarom heeft U mij aangeraakt?
Tekst: Kees van der Zwaard
Melodie: 'Wij hebben op de fluit gespeeld' (AWN II,15)

Projectlied voor de 40-dagentijd (2006)

bij lezingen uit Jeremia

 

Gebeden - Tafelgebed                                                                  

Wij bidden vanuit onze nood
Tekst: Kees van der Zwaard

 

Heer, wij staan hier voor U

12 drempelgebeden

Wij danken U
Tekst: René van Loenen
Muziek: Marijn Slappendel

Tafelgebed (2013)

 

Credo's                                                                  

Hij die is en die was (met orgel)
Hij die is en die was (met piano)
Hij die is en die was (voor liturgie)
Tekst: René van Loenen
Muziek: Marijn Slappendel

Gezongen credo
(incl. begeleiding)

Wij geloven in de schepper van het leven
Tekst: René van Loenen
Muziek: Bert Lassing

Gezongen credo